Plans, campanyes i programes

  • Pla Intern d'Igualtat de Gènere 25 de maig de 2020

    El Pla Intern d'Igualtat de Gènere dota a l'Ajuntament d'Avinyó d'una eina per desenvolupar i establir com a prioritàries, unes accions dirigides a promoure la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de l'organització municipal.

  • Pla Local Joventut 2016-2019 25 de maig de 2020

    L'objectiu d'aquest Pla és planificar i elaborar les polítiques de Joventut anant més enllà de les pròpies activitats i accions dirigides des de la Regidoria de Joventut i tenint en compte els diferents aspectes de la vida dels joves (educació, cultura, salut, habitatge, treball, participació social...)

  • Avinyó Porta a Porta 28 de febrer de 2019
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30